בונה כינורות – לב סטרינקובסקי
 
 
 
 
 
 
 
 
 
הפורצים 20, קטמון הישנה, ירושלים  |  טל': 5666680 - 02 |  פקס: 5660336 - 02  |   נייד: 5700505 - 054 |  מייל : jerusalemviolins@yahoo.com